Asiantuntija artikkelit

Ovatko käyttämäsi telinetarkastajat riittävän päteviä?

Oletko päätoteuttajana varmentanut yrityksesi telineiden tilaajien pätevyyden käyttöönotto- ja viikkotarkastaa telineet? Mitä jos et ole?

Laki ja käyttöohjeet edellyttävät riittävää koulutusta

Työturvallisuuslaki määrää telineen tarkastettavaksi ennen ensimmäistä käyttöä sekä määräajoin. Tarkastuksen suorittajan tulee olla tehtävään pätevä, työnantajan palveluksessa oleva tai muu henkilö. Tarkastuksessa tulee ottaa huomioon asianmukaisella tavalla telinevalmistajan ohjeet.

Erään suuren telinevalmistajan käyttöohjeissa vaaditaan noudattamaan käyttömaan lainsäädäntöä. Lisäksi sanotaan, että telineen työntekijöidensä käyttöön antava työnantaja on vastuussa telineen käyttöturvallisuuden säilymisestä. Kun lakivaatimus ja valmistajan käyttöohjeet yhdistetään, on telineen tilaaja, pääasiallista määräysvaltaa käyttävä taho, vastuussa telineen tarkastuksista sekä käyttöturvallisuudesta.

Kaikki telineiden tilaajat ja käyttöönottavat henkilöt tulisi kouluttaa. Työturvallisuuslain 14 §:n mukaan työnantajan on annettava opetusta ja ohjausta työntekijälle ja perehdytettävä riittävästi ennen uusien työtelineiden käyttöönottamista. Koulutus tulee myös uusia määräajoin sekä heti kun esimerkiksi työ on tekijälle uusi, työtehtävät vaihtuvat, turvallisuusohjeita laiminlyödään tai työpaikalla sattuu tapaturma.

Osaamista voi ostaa, vastuuta ei

Yrityksen ulkopuolisen henkilön käyttö tarkastajana? Työturvallisuuslaki mahdollistaa käyttämään ulkopuolista asiantuntijaa, riittävän pätevää henkilöä telineiden tarkastajana. On muistettava, että osaamista voi ostaa, vastuuta ei.  

Usein ”sokeasti” käytetään telineyritystä tarkastajana, luotetaan heidän osaamiseensa telineiden käyttöönottajana. Tapaturmien vaaraa kuitenkin kasvattaa osalla tilaajista käytössä oleva toimintatapa, jossa jokainen telineiden asennusryhmä voi itse ottaa telineen käyttöön eikä telineen tilaaja edes käy katsomassa telinettä. Onko tilaaja varmentanut tarkastajien pätevyyden, mikä tulisi lainsäädännön mukaan tehdä käytettäessä ulkopuolista tarkastajaa? Lopullinen vastuu on päätoteuttajalla tässäkin asiassa.

Tarkastajan pätevyyttä ei takaa toteamus ”Minä olen näitä 15 vuotta tehnyt”. Näin vastaavat ovat usein tottuneet vanhoihin tapoihin; kun asiasta juttelee henkilön kanssa, todellisuudessa tämän päivän lainsäädännöstä tai valmistan käyttöohjeista ei olekaan tietoa.

Miten varmistua koulutuksen laadusta?

Telinetarkastajien kouluttaminen on Suomessa osaamatonta. Soitin eräälle kouluttajalle, jolta kysyin, miten voit antaa verkkokoulutuksella luvan tarkastaa telineitä 10 metrin korkeuteen saakka. Vastaukseksi sain: ”En minä sitä anna, lähetän kortit työnantajalle, joka saa päättää antaako ne työntekijöilleen”… Suomessa ei ole lainsäädäntöä koulutuksille. Koulutuksen riittävyyden ja pätevyyden varmentaminen jää aina lopulta työnantajalle.

Päätoteuttajat, kysykää jatkossa teille koulutuksia tekeviltä tahoilta, ovatko he kouluttamansa materiaalin takana vielä siinäkin kohtaa, kun jotain ikävää tapahtuu. Ovatko he silloin sanomassa: ”Ei hätää, kouluttamani asiat ovat ajantasaista, tarkastettua tietoa, olette toimineet juuri oikein.”?

Näin tiedät jatkossa, saako henkilökuntasi ”koulutuksen” vai KOULUTUKSEN.

Tutustu Pateran koulutustarjoomaan

Kirjoittaja:

Janne Parantainen
Telineturvallisuuskouluttaja
044 236 2030
janne.parantainen@patera.fi