Palvelut

Turvallisuusvalvonta

Koulutukset

Muut työturvallisuuspalvelut

Turvatuotteet

Pateran turvallisuuskoordinaattoripalvelulla varmennat rakennushankkeiden ja suurseisokkien turvallisen sujuvuuden. Olemme mukana rakennushankkeessanne koko rakentamisen ajan sekä tarvittaessa jo esivaihesuunnittelussa.

Organisoitu turvallisuuden esivaihesuunnittelu

Varmistamme että lakisääteiset dokumentit ovat ajantasaiset ja rakennushankkeenne toteuttamisen järjestelyihin liittyvässä suunnittelussa otetaan huomioon rakennustyön toteuttaminen siten, että työ voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta haittaa työntekijöiden terveydelle.

Turvallisuuskoordinaattorin laatimat asiakirjat

Turvallisuuskoordinaattori laatii rakentamisen suunnittelua ja valmistelua varten turvallisuusasiakirjan, jossa on huomioitu hankkeen ominaisuuksista, olosuhteista ja luonteesta aiheutuvat vaara- ja haittatekijät sekä rakennushankkeen toteuttamiseen liittyvät työturvallisuutta ja työterveyttä koskevat tiedot.

Laadimme tarvittaessa yhdessä tilaajan kanssa myös mm. kirjalliset turvallisuussäännöt, joissa esitetään turvallisuustavoitteet, toimenpiteet sekä ohjeistukset turvallisuuden seurantaan ja tarkastuksiin.

Hankkeen turvallinen toteutus

Turvallisuuskoordinaattori varmistaa, että päätoteuttaja on tehnyt ennen rakennustöiden aloittamista kirjallisesti työturvallisuutta koskevat suunnitelmat, joiden mukaan työt, työvaiheet ja niiden ajoitus järjestetään mahdollisimman turvallisiksi. Samalla varmistetaan, ettei niistä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville tai muille työn vaikutuspiirissä oleville.

Mikäli olosuhteissa, työtehtävissä tai työympäristössä on tunnistettavia vaara- tai haittatekijöitä, on ne poistettava asianmukaisesti. Turvallisuuskoordinaattorimme on tarvittaessa mukana erillisessä vaara- ja haittatekijöiden riskinarvioinnissa.

01

Lain vaatima rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori

02

Hankkeiden turvallinen sujuvuus aina esivaihesuunnittelusta rakentamisen loppuun saakka

03

Päätoteuttajan ja suunnittelijan velvollisuuksien noudattamisen seuranta

Turvallisuusasiantuntijaamme Janne antaa lisätietoja turvallisuuskoordinaattoripalvelusta!

Ota yhteyttä soittamalla 040 554 5889 tai sähköpostitse janne.parantainen@patera.fi.

Ota yhteyttä