Yrityksestä

Telineturvallisuuden
varmentamisen edelläkävijä
laajalla palveluvalikoimalla

Patera on kehittänyt asiakkailleen täysin uuden palvelukonseptin telineturvallisuuden varmentamiseen ja päätoteuttajan henkilökohtaisen vastuun minimoimiseksi. 

25 vuoden telinetyökokemus on luonut osaamisen ja edellytykset laadukkaille asiantuntijapalveluillemme, joiden ansiosta asiakkaamme ovat todenneet telinetyön laatutason nousseen ja negatiivisten turvallisuushavaintojen vähentyneen. 

Muun muassa metsäyhtiöt ja muut teollisuuslaitokset ovat osoittaneet luottamustaan palveluitamme kohtaan ja todenneet niiden tuovan telinetöiden turvallisuuteen uudenlaista näkökulmaa ja edesauttavan jatkuvaa turvallisuuden parantamista. Palveluiden laatu on varmistettu yhteistyössä viranomaistahojen ja juristien kanssa. Lisäksi jatkuva lainsäädännön ja sen muutosten seuraaminen sekä yhteistyö turvallisuusalan eri tahojen kanssa on osa jatkuvan parantamisen toimintamalliamme.

01

Työturvallisuuslaki asettaa päätoteuttajalle telineturvallisuuden osalta laajat henkilökohtaiset vastuut ja vaatimukset. Vastuiden pienentämisen ja vaatimusten toteutumisen varmistat palveluitamme käyttämällä.

02

Palveluillamme varmistat, että alueellasi toimii vain lain edellyttämiä osaavia telineasentajia, ja telineiden käyttöönoton hyväksyvä henkilökuntasi on koulutettu tiedostamaan vastuunsa ja lain vaatimukset telineille.

03

Jatkossa telineet tehdään laadukkaammin vaatimus- ja osaamistason noustessa, jolloin työt sujuvat turvallisesti, aikataulussa ja rahaa säästäen.

Ota yhteyttä