Pateran synty

Pateran perustajaosakkaan Janne Parantaisen työura alkoi 90-luvun puolivälissä metsäteollisuudessa. Työnantajatehtaan lakattua hän siirtyi yrittäjäksi, mistä tie vei myös rakennustyömaille sekä takaisin samaiselle tehdasintegraatille, jossa työura hetki sitten päättyi.

Vuonna 2015 alkoi Suomessa sen hetken suurin rakennustyömaa, jonka turvallisuuden varmentamisessa Patera oli mukana. Asiakkaan turvallisuusorganisaatiossa huomattiin yrittäjän turvallisuusorientoituminen ja osoitettiin kannustusta turvallisuuden kehittämiselle. Toiminnan alkuvuosina havaittiin, että turvallisuudessa ja erityisesti sen varmentamisessa olisi vielä paljon kehitettävää.

Nykyiselleen Patera muodostui 2018 lopussa, jolloin tehtiin päätös alkaa kehittää asiakkaidemme työturvallisuutta. Huomattiin, että työmaaturvallisuuden varmentamiseksi tehokkaasti tarvitaan monipuolista palvelua, sekä esimerkiksi konsultoimista, koulutusta että valvontaa. Turvallisuuden lisääntyminen edellyttää kaikkien osapuolten sitoutumista yhteiseen tekemiseen turvallisuuden eteen.

Turvallisuuden kokonaisvaltaisesta parantamisesta on tullut pateralaisten arkea, ja nykyään tarjoammekin turvallisuuspalveluita kouluttamisesta valvontaan ja aina yritysturvallisuuden ja turvallisuusjohtamisen konsultointiin saakka. Osa Pateran palveluista on täysin asiakaslähtöisiä eli käytännön konkreettiseen kysyntään tuotettuja. Tänä päivänä Patera tarjoaa asiakkailleen uusimmat ratkaisut sisältävän palvelukonseptin työturvallisuuden varmentamiseksi ja niin henkilöstö kuin liiketoimintariskienkin minimoimiseksi.

Patera tänään

Patera tarjoaa asiakkailleen palvelukonseptin työturvallisuuden varmentamiseen ja päätoteuttajan henkilökohtaisen vastuun minimoimiseksi. 

Lähes 30 vuoden kokemus rakennus- ja teollisuusalalla on luonut osaamisen ja edellytykset laadukkaille työturvallisuuden asiantuntijapalveluillemme, joilla annamme asiakkaillemme vahvan turvallisuusosaamisen ja ajantasaisen lainsäädäntötietouden. Uusimman lainsäädäntötiedon lisäksi tuomme työ- ja telineturvallisuuteen uusimmat ratkaisut, joilla minimoimme asiakkaidemme liiketoimintariskejä, aikaansaamme kustannussäästöjä sekä estämme vakavaan vammautumiseen ja kuolemaan johtavia tapaturmia.

Muun muassa rakennus-, metsä-, kemian- ja energiateollisuuden sekä kuntasektorin asiakkaamme luottavat palveluihimme ja kokevat laadukkaiden ja kokonaisvaltaisten koulutus-, valvonta- ja konsultointipalveluidemme tuovan työkohteiden turvallisuuteen uudenlaista näkökulmaa ja auttavan jatkuvaa turvallisuuden parantamista.

Palveluidemme laatu on varmistettu yhteistyössä viranomaistahojen ja juristien kanssa. Lisäksi jatkuva lainsäädännön ja sen muutosten seuraaminen sekä yhteistyö turvallisuusalan eri tahojen kanssa on osa jatkuvan parantamisen toimintamalliamme.

Pateralla työskentelevät luotettavat, sitoutuneet ja osaavat, eri turvallisuuden osa-alueiden asiantuntijat (henkilöstötyytyväisyytemme 9,4/10).

Ota yhteyttä