Palvelut

Yritysturvallisuus- ja riskienhallintakoulutukset

Turvallisuusvalvonta

Koulutukset

Muut työturvallisuuspalvelut

Turvatuotteet

Telineturvallisuuskortti™ = 4-tasoinen telinetyöturvallisuuden koulutusohjelma

Telinetyöturvallisuuden koulutusohjelma on kehitetty varmentamaan työmaallasi telinetöiden parissa työskentelevien työntekijöiden todellinen osaaminen.

Telinetyöturvallisuuden koulutusohjelmalle on ilmennyt todellinen
käytännön tarve; kentällä kaivataan luotettavaa todistusta telinetöiden
parissa työskentelevien pätevyydestä. Yhteisellä työmaalla pääasiallista
määräysvaltaa käyttävät tahot ovat kyseenalaistaneet mahdollisuutensa
varmentaa telinetyöhenkilöstön todellisen pätevyyden, koska esimerkiksi
telineasentajien virallinen akreditointi puuttuu Suomesta. Koulutuksella
myös vastataan VnA 205/2009 57 §:n ja työturvallisuuslain 738/2002 14
§:n vaatimuksiin työntekijöiden perehdyttämisestä ja pätevyyden
ylläpitovelvollisuudesta.

Telineturvallisuuskortti™ käsittää nelitasoisen telinetyöturvallisuuden koulutusohjelman

Taso 1 – Harjoittelija
Taso 2 – Telineasentaja
Taso 3 – Etuhenkilö
Taso 4 – Telinetarkastaja

Pateran pitämät koulutukset sisältävät aina sekä teoriaa että käytännön harjoittelua, ja jokaisen koulutuksen tuoma pätevyys todennetaan aina käytännön harjoitteilla ja näytöillä. Näytöt ja loppukokeen läpäistyään koulutuksen käyneet saavat Pateran myöntämän sertifikaatin, telineturvallisuuskortin™, jonka sisältämällä NFC-sirulla tai QR-koodilla pätevyyden todentaminen kentällä käy vaivattomasti.

Patera kouluttaa sekä telinealalle tulevia aloittelevia asentajia että
jo käytännön työtä tehneitä kokeneempia asentajia ja myös
telinetarkastajia. Myös esimerkiksi huoltoyhtiöt ovat kokeneet oman asennushenkilöstönsa telinerakentamiskoulutuksen hyödylliseksi ja toimintaansa tehostavaksi.

01

Koulutus antaa ajantasaisen tiedon Suomen lainsäädännön telinetyövaatimuksista, minkä lisäksi työnantaja vastaa lain vaatimuksiin työntekijöidensa asianmukaisesta kouluttamisesta.

02

Vaatimalla Pateran telinesertifikaattia päätoteuttaja varmistaa, että alueellaan toimii vain Suomen lainsäädännön ja valmistajan käyttöohjeiden mukaisesti toimivia asentajia ja tarkastajia.

03

Todistukseksi osaamisesta Pateran myöntämä sertifikaatti, telineturvallisuuskortti™, jonka tarkastaminen kentällä käy helposti NFC-sirun tai QR-koodin avulla.

Ota yhteyttä jo tänään ja liity tyytyväisten asiakkaidemme joukkoon. Voit lähettää lomakkeen tai olla suoraan yhteydessä turvallisuusasiantuntijaamme Janneen soittamalla 040 554 5889 tai sähköpostitse janne.parantainen@patera.fi.

Ota yhteyttä