Palvelut

Turvallisuusvalvonta

Koulutukset

Muut työturvallisuuspalvelut

Turvatuotteet

Yhteistyökumppanimme Turvallisuusasiantuntija Kari Helislahti (Frontdrivers) tuottaa yhteistyössä Pateran kanssa monipuolisia ja laadukkaita turvallisuuteen, turvallisuusjohtamiseen ja riskienhallintaan liittyviä konsultointipalveluita sekä koulutuksia.

Kari Helislahti on toiminut yli 35 vuotta Turvallisuus- ja riskienhallinta-asiantuntijana useissa eri organisaatioissa, kuten Postin ja Finnairin turvallisuusjohtajana. Mikäli tarvitset yrityskohtaisia koulutuksia, voit olla yhteydessä suoraan Kariin.

Turvallisuusasiantuntija
Kari Helislahti
p. 0400 445 824
kari.helislahti(at)frontrunner.fi

Palvelut ja koulutukset

Riskianalyyseissä voidaan arvioida ja käsitellä

 • organisaation kaikki merkittävimmät liiketoimintariskit (strategiset, operatiiviset, talous- ja turvallisuusriskit)
 • merkittävimmät turvallisuusriskit
 • johonkin turvallisuuden osa-alueeseen liittyvät riskit, esimerkiksi työturvallisuusriskit tai tieto-/kyberturvallisuusriskit
 • projektiriskit joko yleisellä tasolla tai projektikohtaisesti

Nykytila-arvioinneissa verrataan organisaation nykytilaa suhteessa yhdessä valittuihin kriteereihin, esimerkiksi lainsäädännön tai standardien vaatimuksiin. Arvioitavia osa-alueita ovat esimerkiksi:

 • johtaminen ja laaduntuottokyky (ISO 9001- ja PSK 8404-standardit sekä hyvät johtamiskäytännöt)
 • riskienhallinta (ISO 3100- standardi sekä hyvä käytännöt)
 • liiketoiminnan jatkuvuuden ja häiriöttömyyden hallinta (ISO 22301 -standardi sekä hyvät käytännöt)
 • turvallisuus- ja kriisijohtaminen (ISO 45001-standardi, EK:n suositukset sekä hyvät käytännöt)
 • työturvallisuus (ISO 45001 -standardi sekä hyvät käytännöt)
 • tietoturvallisuus (ISO 27001 -standardi sekä hyvät käytännöt)
 • projektiriskienhallinta (ISO 21500 -standardi sekä hyvät projektiriskien hallinnan käytännöt)

Lisäksi suunnitellaan ja toteutetaan palveluiden ja tuotteiden toimittaja-arviointeja (PSK 84804 -standardi) sekä opastetaan ja tuetaan organisaatioita sertifiointiauditointeihin valmistautumisessa.

Turvallisuuspäällikkö- ja projektipäällikköpalvelu toteutetaan joko määräaikaisesti, osa-aikaisesti tai projektikohtaisesti. Palveluun voidaan sisällyttää johtamisen ja turvallisuusjohtamisen lisäksi seuraavia osa-alueita

 • työturvallisuus
 • tietoturvallisuus
 • häiriöihin ja kriiseihin varautuminen, kriisijohtaminen ja -viestintä
 • kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus
 • paloturvallisuus ja pelastustoiminta
 • ympäristönsuojelu ja energiatehokkuus
 • rakennus- ja asennustyömaan turvallisuus
 • kehittämis-, suunnittelu-, hankinta- tai toteutusprojekti

Turvallisuusasiantuntijoiden mentorointien sisällöistä laaditaan aina yksilöllinen suunnitelma huomioiden mentoroitavan työkokemus ja osaaminen sekä kehittymistarpeet. Mentorointeja suunnitellaan ja toteutetaan muun muassa seuraaville asiantuntijoille:

 • työsuojelupäälliköt ja -vastuuhenkilöt
 • turvallisuuspäälliköt ja -vastuuhenkilöt, HSEQ-päälliköt ja -valvojat
 • muut turvallisuus-, riskienhallinta- ja laatuasiantuntijat

Suunnittelemme ja toteutamme tarvittaessa muiden koulutusten järjestäjien kanssa koulutuksia ja harjoituksia muun muassa seuraaviin osa-alueisiin liittyen:

 • kokonaisvaltainen riskienhallinta
 • turvallisuusjohtaminen, organisaation turvallisuuskokonaisuus ja hyvä turvallisuuskulttuuri
 • turvallisuuspäällikkövalmennus
 • HSE-valvojakoulutus
 • kriisijohtaminen ja häiriö- ja kriisitilanteisiin varautumiskoulutus (varautuminen, jatkuvuus- ja valmiussuunnittelu)
 • työturvallisuus ja työturvallisuuden kehittäminen
 • johdon ja esimiesten turvallisuusvastuut ja -tehtävät
 • vaikean tai väkivaltaisen henkilön kohtaamistilanteisiin varautuminen
 • rakennus- ja asennustyömaan turvallisuuskoordinaattori-koulutus sekä rakennus- ja asennustyömaiden turvallisuuskoulutus
 • tapahtumien ja tilaisuuksien turvallisuussuunnittelu, turvallisuuskokonaisuus ja sen johtaminen
 • projektiriskit, niiden hallinta ja projektiriskienhallinnan kehittäminen
 • laatujohtaminen, laaduntuottokyvyn arviointi ja toiminnan jatkuva parantaminen

 

Tarvittaessa toteutetaan laajempiakin ja räätälöityjä esimiesten, turvallisuuspäälliköiden, työsuojeluvastuuhenkilöiden sekä HSE- ja turvallisuusvalvojien valmennuksia.

Suunnittelemme ja toteutamme yhteistyössä kumppaneidemme kanssa virtuaalisia oppimis-, perehdytys- ja harjoitteluympäristöjä sekä kriisijohtamiseen, pelastumistoimintaan, tietosuojaan tai muihin turvallisuuden osa-alueisiin liittyviä harjoituksia. 

Ota yhteyttä