Palvelut

Yritysturvallisuus- ja riskienhallintakoulutukset

Turvallisuusvalvonta

Koulutukset

Muut työturvallisuuspalvelut

Turvatuotteet

Turvallisuus-, riskienhallinta- ja laatuasiantuntijamme Kari Helislahti tuottaa asiakkaillemme monipuolisia ja laadukkaita turvallisuuteen, turvallisuusjohtamiseen ja riskienhallintaan liittyviä asiantuntijapalveluita sekä koulutuksia.

Toteutamme jatkuvasti sekä kaikille avoimia turvallisuusaiheisia webinaarikoulutuksia
(esim. HSE-valvojakoulutus ja Turvallisuuskoordinaattorikoulutus) että
yrityskohtaisia, räätälöityjä koulutuksia, jolloin koulutus vastaa juuri
teidän organisaationne ja henkilöstönne tarpeisiin mahdollisimman
käytännönläheisesti. Toteutamme myös yhteistyössä Keuda Koulutuspalvelut Oy:n kanssa
Turvallisuuspäällikön ja -asiantuntijan valmennusohjelmia.

Kari Helislahti on toiminut yli 35 vuotta Turvallisuus- ja riskienhallinta-asiantuntijana useissa eri organisaatioissa, kuten Postin ja Finnairin turvallisuusjohtajana.

Palvelut ja koulutukset

Nykytila-arvioinneissa verrataan organisaation nykytilaa suhteessa yhdessä valittuihin kriteereihin, esimerkiksi lainsäädännön tai standardien vaatimuksiin. Arvioitavia osa-alueita ovat esimerkiksi:

 • johtaminen ja laaduntuottokyky (ISO 9001- ja PSK 8404-standardit sekä hyvät johtamiskäytännöt)
 • riskienhallinta (ISO 3100- standardi sekä hyvät käytännöt)
 • liiketoiminnan jatkuvuuden ja häiriöttömyyden hallinta (ISO 22301 -standardi sekä hyvät käytännöt)
 • turvallisuus- ja kriisijohtaminen (ISO 45001-standardi, EK:n suositukset sekä hyvät käytännöt)
 • työturvallisuus (ISO 45001 -standardi sekä hyvät käytännöt)
 • tietoturvallisuus (ISO 27001 -standardi sekä hyvät käytännöt)
 • projektiriskienhallinta (ISO 21500 -standardi sekä hyvät projektiriskien hallinnan käytännöt)

Lisäksi suunnitellaan ja toteutetaan palveluiden ja tuotteiden toimittaja-arviointeja (PSK 84804 -standardi) sekä opastetaan ja tuetaan organisaatioita sertifiointiauditointeihin valmistautumisessa.

 • Turvallisuuspäälliköiden valmennusohjelma yhteistyössä Keuda Koulutuspalvelut Oy:n kanssa (10 pv)
 • Johdon ja esihenkilöiden turvallisuusvastuut ja –tehtävät (3 -4 h)
 • Turvallisuusjohtaminen, organisaation turvallisuuskokonaisuus ja hyvä turvallisuuskulttuuri (4 -7 h)
 • Kokonaisvaltainen riskienhallinta ja riskienhallinnan kehittäminen (3-7 h)
 • Kriisijohtaminen ja –viestintä, varautuminen, jatkuvuus- ja valmiussuunnittelu (4-7 h)
 • Työsuojelun peruskurssi (7 h)
 • Turvallisuuskoordinaattori ja rakennus-, asennus- ja vuosihuoltotyömaiden turvallisuus (7 h)
 • HSE –valvojan peruskoulutus (7 h)
 • Projektiriskit ja niiden hallinta (3 -7 h)
 • Hoivapalvelutyöntekijöiden esihenkilön turvallisuuskoulutus (7 h)
 • Muut turvallisuuskoulutukset

Toteutamme yhdessä asiakkaidemme kanssa erilaisia riskianalyyseja; kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan ja turvallisuuden eri osa-alueisiin liittyviä riskianalyyseja.

Turvallisuuspäällikkö- ja projektipäällikköpalvelu toteutetaan joko määräaikaisesti, osa-aikaisesti tai projektikohtaisesti. Palveluun voidaan sisällyttää johtamisen ja turvallisuusjohtamisen lisäksi seuraavia osa-alueita

 • työturvallisuus
 • tietoturvallisuus
 • häiriöihin ja kriiseihin varautuminen, kriisijohtaminen ja -viestintä
 • kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus
 • paloturvallisuus ja pelastustoiminta
 • ympäristönsuojelu ja energiatehokkuus
 • rakennus- ja asennustyömaan turvallisuus
 • kehittämis-, suunnittelu-, hankinta- tai toteutusprojekti

Turvallisuusasiantuntijoiden mentorointien sisällöistä laaditaan aina yksilöllinen suunnitelma huomioiden mentoroitavan työkokemus ja osaaminen sekä kehittymistarpeet. Mentorointeja suunnitellaan ja toteutetaan muun muassa seuraaville asiantuntijoille:

 • työsuojelupäälliköt ja -vastuuhenkilöt
 • turvallisuuspäälliköt ja -vastuuhenkilöt, HSEQ-päälliköt ja -valvojat
 • muut turvallisuus-, riskienhallinta- ja laatuasiantuntijat

Suunnittelemme ja toteutamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa kriisijohtamiseen, pelastustoimintaan, tietosuojaan ja muihin turvallisuuden osa-alueisiin liittyviä harjoituksia. 

Ota yhteyttä jo tänään ja liity tyytyväisten asiakkaidemme joukkoon. Voit lähettää lomakkeen tai olla suoraan yhteydessä turvallisuusasiantuntijaamme Kariin soittamalla 0400 445 824 tai sähköpostitse kari.helislahti@patera.fi

Ota yhteyttä