Asiantuntija artikkelit

Rakennustelineiden tilaaja – olet henkilökohtaisesti vastuussa

Lain mukaan rakennustelineiden tilaaja on vastuussa telineiden käyttöturvallisuudesta ja sen säilymisestä koko telineiden käytön ajan. Tiesitkö asian olevan näin, vai yllättikö tieto sinut?

Valtaosa tilaajista olettaa telineet rakentavan tahon olevan vastuussa telineiden rakentamisesta, rakenteesta ja tarkastamisesta sekä turvallisuuden varmentamisesta. Toki telineyritys on vastuussa rakentaa turvalliset ja lainmukaiset telineet, mutta se ei poista tilaajan vastuuta varmentaa telineturvallisuus osaltaan.

Telineiden tilaaja, pääasiallista määräysvaltaa alueella käyttävä taho, on velvoitettu tekemään telineiden käyttöönotto- ja viikkotarkastukset. Vaatimus tulee rakennustyömailla voimassa olevasta valtioneuvoston asetuksesta (VNa 205/2009) ja muilla kuin rakennustyömailla aina voimassa olevasta työturvallisuuslaista (TTL 738/2002). Lisäksi tilaajan on varmennettava käyttöturvallisuuden säilyminen telineiden rakentamisesta aina telineiden purkamiseen ja poisvientiin saakka.

Päätoteuttajan vastuut turvallisuuden varmentamisesta ovat laajat ja telineturvallisuus on yksi osa tätä vaadittavaa kokonaisuutta. Telineiden käytön nopea lisääntyminen niin rakennustyömailla kuin teollisuuden normaalikäynnin ja huoltoseisokkienkin aikana on aiheuttanut sen, etteivät tilaajat tiedosta olevansa henkilökohtaisesti vastuussa telineistä ja niiden käyttöturvallisuudesta näin laajasti.

Aiemmin asennuksia tehtiin tikkailta ilman telineitä ja telinetyö oli ”aputyötä”, jota ei arvostettu ja kenen tahansa uskottiin sitä pystyvän tekemään. Tänään tilanne on toinen; telineiden rakentaminen on erityistä ammattitaitoa vaativaa työtä, jota arvostetaan. Samat vaatimukset telinerakentamiselle ovat olleet olemassa vuosia, mutta vasta viime aikoina tapahtunut, mm. telinevalvonnan aikaansaama tietoisuuden lisääntyminen säännöistä ja vaatimuksista sekä turvallisuuden jatkuva parantaminen ovat auttaneet tilaajia ymmärtämään heidän laajat vastuunsa myös telinetyön osalta. Toisin sanoen telineet on pitänyt rakentaa tähänkin saakka valmistajan käyttöohjeiden ja lain vaatimusten mukaisesti – mikään ei ole muuttunut sääntöjen osalta – mutta tilaajien tietämättömyys vaatimuksista on mahdollistanut sen, etteivät telineet ole aina olleet turvallisia käyttää.

Valitettavasti yleensä liian myöhään ymmärretään päätoteuttajan vastuu telineturvallisuudesta; jotain ikävää on ehkä tapahtunut, ja siinä kohtaa, kun tapaus menee syyttäjälle, asia vasta konkreettisesti käsitetään. Blogin alussa esitetyn lehtiotsikkokuvan tapauksessa työmaan telineiden tarkastusvastuullinen tuomittiin sakkoihin työturvallisuusrikkomuksesta. Huomionarvoista tapauksessa oli myöskin se, ettei kyseinen henkilö ollut edes tiennyt, että kyseinen teline oli rakennettu, mikä ei oikeuden mukaan kuitenkaan poistanut hänen vastuutaan telineen käyttöönottotarkastamisesta eikä telineturvallisuudesta.

Pitää myös muistaa, ettei vastuun realisoitumiseksi tarvitse edes tapahtua vahinkoa tai tapaturmaa; mikäli asiat eivät ole kunnossa, voi päätoteuttaja saada tuomion työturvallisuusrikkomuksesta.

Telineillä tapahtuu vuosittain isoja ja vakavia onnettomuuksia, pieni hetki hakukoneella ja totuus paljastuu. Viimeisempien joukossa 20.7.2021 Salossa tapahtunut työntekijän putoaminen, jossa rakennustelineiden työtaso petti ja henkilö putosi alemmalle työtasolle loukkaantuen vakavasti.

Jos olet päätoteuttaja tai telineitä tilaava taho, selvitä vastuusi ja tunnista riskit – ennakointi voittaa reagoinnin.

Kirjoittaja:

Janne Parantainen
Telineturvallisuusasiantuntija
044 236 2030
janne.parantainen@patera.fi