Palvelut

Yritysturvallisuus- ja riskienhallintakoulutukset

Turvallisuusvalvonta

Koulutukset

Muut työturvallisuuspalvelut

Turvatuotteet

HSE-valvoja
TR- mittaukset

Saat Pateralta HSE-koulutetun henkilön TR-mittauskierroksille. TR-mittaajillamme on vuosien kokemus rakennus- ja teollisuustyömaista sekä teollisuuden seisokeista.

Näin ollen heidän osaamisensa on erittäin hyvä ja monipuolinen havaitsemaan kierroksilla vaadittavia turvallisuusasioita, niin positiivisia kuin negatiivisiakin kohteita tai tapahtumia. Tarjoamme avuksesi valvojiamme TR-mittauksiin, minkä lisäksi saat huippuosaamisen telineturvallisuuteen ja siinä mahdollisesti havaittaviin epäkohtiin samalla kun TR-kierroksia tehdään. Tämä on erinomainen lisä työturvallisuuden varmistamiseen työmaillanne.

Putoamissuojainten vuositarkastukset

Suoritamme putoamissuojainten vuositarkastuksen, joka vaaditaan valjailta, turvaköysiltä, naruilta, ja turvatarraimilta. Pidä huoli, että työntekijäsi työskentelevät vain lainmukaisesti vuositarkastetuilla putoamissuojaimilla. Voimme lisäksi antaa putoamissuojainkoulutusta valjaiden käytöstä, käyttöturvallisuudesta kiinnittää valjaat oikein sekä valjaiden varaan pudonneen auttamisesta ja ensihoidosta.

Uusien telineasentajien koulutukset

Telineasennukset ovat erityistä ammattiosaamista vaativaa työtä, johon ei kuitenkaan Suomessa ole lainsäädännön vaatimaa sertifioitua koulutusta. Pateran koulutuksella saat tehtyä käyttöösi telineharjoittelijoita, joista kehittyy kokemuksen myötä ns. alanmiehiä, joista taas taitojen karttuessa tulee telineasentajia. Koulutuksen sisältämällä henkilökohtaisella opastuksella ja käytännön telinetyöharjoittelulla varmennat rakentamisosaamisen lisäksi erityistilanteet, joita rakennus- ja teollisuustyömailla tulee vastaan. Esimerkiksi Metsä Fibre tilaajana ”hyväksyy” koulutuksemme tasoltaan sellaiseksi, että sen saanut voi työskennellä heidän työmaillaan. Näin voit varmentaa työntekijöidesi saaneen riittävän perehdytyksen telinetyöhön.

  1. Koulutuksella täytät lain vaatimuksen uusien telineasentajiesi perehdyttämisestä ennen varsinaista telinetyöskentelyä
  2. Koulutuksella telineasentajasi saavat työturvallisuusosaamisen lisäksi todellista käytännön harjoittelua ja henkilökohtaista opastusta telinetöistä
  3. Koulutus on laatutasoltaan isojen tilaajayritysten hyväksymä

Telineasentajien pätevöintikoulutus

Varmista telineasentajiesi tietämys tämän hetken lainsäädännön ja valmistajien käyttöohjeiden vaatimuksista Pateran telineturvallisuuskoulutuksella. Työturvallisuusvaatimukset kasvavat telinetyössä jatkuvasti niin lakien toteutumisen tiukemman seurannan kuin tilaajien omien ohjeiden ja vaatimustenkin myötä. Telineiden tilaajat haluavat ja arvostavat työntekijöidesi kouluttamista sekä sitä, että heillä on osaaminen toimia turvallisesti heidän työmaillaan. Päivitämme asentajiesi osaamisen tämän hetken työturvallisuusvaatimuksista ja lain telineiltä edellyttämien turvallisten rakenteiden sekä säännösten tietämyksen.

  1. Koulutuksella varmistat telineasentajiesi osaamisen työturvallisuus- ja telinevalmistajien käyttöohjeiden vaatimuksista ajan tasalle
  2. Koulutuksella vastaat telinetilaajien odotuksiin työntekijöidesi kouluttamisesta
  3. Koulutuksella lisäät turvallista toimimista työmailla

Toimiiko telinetoimittajasi annettujen sääntöjen mukaan ja rakennetaanko telineet telinevalmistajan ohjeiden sekä lain vaatimusten mukaisesti? Tuleeko telineistä tai toiminnasta HSE-ilmoituksia?
Pateralta saat telinetoimittajastasi analyysin niin työnjohdon, perehdyttämisen, rakentamisen ja sen laadun kuin yleisen työturvallisuudenkin osalta. Koostamme analyysin työturvallisuuden ja rakentamisen tasosta, ongelmista niissä ja totta kai positiiviset asiat toiminnasta.

Käymme kanssanne analyysin läpi, minkä jälkeen teidän on helpompi vaatia telinetoimittajaa muuttamaan toimintaansa ja puuttua havaittuihin ongelmiin. Lisäksi tieto telinetöiden tasosta auttaa teitä turvallisuustavoitteiden saavuttamisessa ja valitsemaan turvallisen ja laadukkaan telinetoimittajan.

Teemme myös tarvittaessa pistokokeita rakennus-, projekti- tai muilla työmailla, kun halutaan sen hetkinen työturvallisuustaso telinetöiden osalta.

  1. Analyysi antaa kattavan tiedon telinetoimittajasi toiminnan laadusta lain ja telinevalmistajan ohjeiden vaatimusten osalta
  2. Yhdessä läpikäytävän analyysin avulla saat täyden ymmärryksen telinetöiden tasosta, jolloin mm. havaittuihin ongelmiin puuttuminen on helpompaa
  3. Toimittaja-analyysin tuoman tiedon avulla valitset laadukkaasti toimivan telinetoimittajan ja lisäät näin työmaaturvallisuutta

Telinetoimittajille tarkoitettu HSE-valvojamme sekä hoitaa yrityksen sisäisen valvonnan teline-/eristystöissä seisokeissa että samalla kehittää yrityksesi telineiden rakentamistoimintatapoja niin laatutason kuin työturvallisuudenkin osalta.

HSE-valvojamme avulla saat aina uusimmat tiedot sääntöjen ja lain vaatimusten muutoksista, jolloin osaat toimia oikein ja turvallisesti työmailla. Tämä on mitä parhain tapa kehittää yrityksesi osaamista telinetöissä yleisten toimintatapojen, rakentamisen ja työturvallisuuden osalta. Asiakkaasikin vaatimus on, että olet edelläkävijä työturvallisuusasioissa, kehität toimintaasi ja toimit annettujen ja olemassa olevien säännösten mukaan.

Ole työ- ja telineturvallisuusasioissa edelläkävijä, varmista laadukas toiminta HSE-valvojamme avustamana!

Saat Pateralta HSE-koulutetun henkilön TR-mittauskierroksille. TR-mittaajillamme on vuosien kokemus rakennus- ja teollisuustyömaista sekä teollisuuden seisokeista.

Näin ollen heidän osaamisensa on erittäin hyvä ja monipuolinen havaitsemaan kierroksilla vaadittavia turvallisuusasioita, niin positiivisia kuin negatiivisiakin kohteita tai tapahtumia. Tarjoamme avuksesi valvojiamme TR-mittauksiin, minkä lisäksi saat huippuosaamisen telineturvallisuuteen ja siinä mahdollisesti havaittaviin epäkohtiin samalla kun TR-kierroksia tehdään. Tämä on erinomainen lisä työturvallisuuden varmistamiseen työmaillanne.

Suoritamme putoamissuojainten vuositarkastuksen, joka vaaditaan valjailta, turvaköysiltä, naruilta, ja turvatarraimilta. Pidä huoli, että työntekijäsi työskentelevät vain lainmukaisesti vuositarkastetuilla putoamissuojaimilla. Voimme lisäksi antaa putoamissuojainkoulutusta valjaiden käytöstä, käyttöturvallisuudesta kiinnittää valjaat oikein sekä valjaiden varaan pudonneen auttamisesta ja ensihoidosta.

Kokeneet ja koulutetut säiliö- ja tulityövartijamme varmistavat työturvallisuutesi ja työsi sujuvuuden käynnin ja seisokkien aikana. Asentajasi voivat keskittyä huoletta hitsaamiseen, asentamiseen jne., kun heidän ei tarvitse samalla toimia toinen toisilleen vartijoina, minkä velvoite heillä olisi ilman ulkopuolista säiliö- ja tulityövartijaa.

Työn tullessa valmiiksi saat asentajasi siirtymään sujuvasti ja nopeammin seuraavaan asennuskohteeseen, kun hoidamme jälkivartioinnin puolestanne. Vapauta työntekijäsi itse mekaaniseen työhön, Patera hoitaa säiliö- ja tulityövartioinnin.

Yhteistyökumppanimme Turvallisuusasiantuntija Kari Helislahti järjestää monipuolisia ja laadukkaita Turvallisuus- ja riskienhallintakoulutuksia.

Kari Helislahti on toiminut yli 30 vuotta Turvallisuus- ja riskienhallinta-asiantuntijana useissa eri organisaatioissa kuten esimerkiksi Postin ja Finnairin turvallisuusjohtajana. Katso alta koulutusaikataulut ja mikäli tarvitset yrityskohtaisia koulutuksia, ota yhteyttä Kariin.
Koulutukset järjestetään tarvittaessa Covid-19 poikkeusaikana turvallisesti webinaarina.

Turvallisuusasiantuntija
Kari Helislahti
0400 445 824
kari.helislahti@frontrunner.fi

Koulutuskalenterin voit ladata tästä ja kurssihakuun pääset täältä.

Ota yhteyttä jo tänään ja liity tyytyväisten asiakkaidemme joukkoon. Voit lähettää lomakkeen tai olla suoraan yhteydessä turvallisuusasiantuntijaamme Janneen soittamalla 040 554 5889 tai sähköpostitse janne.parantainen@patera.fi.

Ota yhteyttä