Palvelut

Yritysturvallisuus- ja riskienhallintakoulutukset

Turvallisuusvalvonta

Koulutukset

Muut työturvallisuuspalvelut

Turvatuotteet

PVAT-KOULUTUKSET

PVAT SAFETY -koulutuksessa perehdytään henkilöstön suunnitelmalliseen ja turvalliseen työskentelyyn putoamisvaarallisella alueella teollisuudessa. Koulutuksen tarkoitus on antaa varmuutta henkilöstölle käyttää putoamissuojaimia oikein työssään sekä tunnistaa työskentelyyn liittyviä riskejä ja ehkäistä niitä.

Koulutus pitää sisällään teoriaopetusta, käytännön harjoituksia, pienryhmäharjoitteita ja keskusteluita.

Koulutuksia pidetään sekä putoamissuojaimia työssään käyttäville että turvallisuudesta vastaaville esihenkilöille.

PVAT-TURVALLISUUSKARTOITUS JA MUUT ASIANTUNTIJAPALVELUT

PVAT-turvallisuuskartoituksen tavoitteena on tunnistaa arvioitavana olevan työkohteen riskit ja tuoda ratkaisuja putoamisvaarallisella alueella työskentelyn työturvallisuusuhkiin. 

Turvallisuuskartoituksessa arvioidaan työtehtävän laatu, minkä pohjalta annetaan kokonaisvaltaiset toimenpidesuositukset kulloisenkin PVAT-työtehtävän turvalliseen toteuttamiseen.

Saatavilla myös muita PVAT-asiantuntijapalveluita liittyen mm. ankkuripisteisiin ja putoamissuojaimiin.

Ota yhteyttä jo tänään ja liity tyytyväisten asiakkaidemme joukkoon. Voit lähettää lomakkeen tai olla suoraan yhteydessä turvallisuusasiantuntijaamme Janneen soittamalla 040 554 5889 tai sähköpostitse janne.parantainen@patera.fi.

Ota yhteyttä