Palvelut

Turvallisuusvalvonta

Koulutukset

Muut työturvallisuuspalvelut

Turvatuotteet

Tarkastus rajattu

Tehosta työmaan turvallisuutta telineturvallisuuden nykytila-arviolla

Telineturvallisuus on ensisijaisen tärkeää, koska telinetyöt on luokiteltu korkean riskin työksi, mistä johtuen sitä säätelee myös lainsäädäntö. Lain ja valmistajan käyttöohjeiden mukaan rakennustelineiden tilaaja on vastuussa telineiden käyttöturvallisuudesta ja sen säilymisestä koko telineiden käytön ajan. Telineturvallisuuden nykytila-arvion avulla voit varmistaa telineiden vaatimustenmukaisuuden ja parantaa työmaan turvallisuutta. Kun valitset Pateran, saat luotettavan ja asiantuntevan kumppanin telineturvallisuutesi arviointiin. 

Nykytila-arvion avulla: 

1️⃣ Saat tarkat tiedot telineturvallisuuden tilanteesta ja mahdolliset kehityskohteet.

2️⃣ Tiedostat turvallisuusriskit ja osaat vaatia välittömät korjaustoimenpiteet

3️⃣ Varmistat, että työmaasi täyttää voimassa olevan lainsäädännön vaatimukset.

4️⃣ Työmaan turvallisuus paranee, mikä vähentää tapaturmia ja riskejä.

Ennakoimalla vähennät vahinkoja

Tiedätkö, millä tasolla telineturvallisuutesi on? Onko työmaalla piileviä tapaturmariskejä? Voit luottaa meihin. Asiantuntevat, koulutetut tarkastajamme tekevät tarkan analyysin, jonka avulla tiedät mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Raportin pohjalta puutteiden korjaamisen vaatiminen on helppoa. 

Asiantuntijan tekemä: Asiantuntijamme tarkastavat telineet ja koostavat havainnot. Raportista ilmenee sekä positiiviset että negatiiviset havainnot ja esitämme kehitysehdotukset jotka auttavat parantamaan työmaan turvallisuutta.

Objektiivinen näkemys: Tarkastajiemme ammattitaito varmistetaan jatkuvalla lainsäädännön seuraamisella ja kouluttamisella. Kolmannen osapuolen tekemä tarkastus varmistaa puolueettomuuden (vs. telinetoimittajan tekemät tarkastukset)

Toteutus tarpeen mukaan: Telineturvallisuuden nykytila-arviot suunnitellaan ja toteutetaan aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Tämä voi tapahtua esimerkiksi työmaakohtaisesti, kun telineitä käyttöönotetaan tai viikkotarkastetaan, tai jos halutaan vertailla eri telinetoimittajien laatua.

Parannat turvallisuutta ja säästät: Vaikka turvallisuuden parantaminen voi tuntua ylimääräiseltä kuluerältä, yksikin huonosti rakennettu teline voi aiheuttaa vakavia vahinkoja. Nykytila-arvioon sijoitettu raha maksaa itsensä takaisin, kun arviossa esiin tulleet puutteet hoidetaan kuntoon. Investoidessasi arvioon investoit myös turvallisempaan tulevaisuuteen. 

Viranomaisten velvoitteisiin vastaaminen: Kolmannen osapuolen tarkastukset ovat myös tärkeitä viranomaisten näkökulmasta. Esimerkiksi AVI (Aluehallintovirasto) arvostaa aktiivista turvallisuuden kehittämistä, ja jatkuva parantaminen on myös laissa mainittu velvoite.

Asiakaskommentti:

“Meille ulkopuolinen telinetarkastaja on tuonut asiantuntemusta telineturvallisuuteen liittyen. Vapauttanut työmaan resursseja muiden töiden kuin telineissä havaittujen puutteiden korjauttamiseen. Telineturvallisuuden taso on työmaalla parantunut. Pateralta tilattu viikoittainen telinetarkastus on ollut alusta saakka mutkatonta ja ja toiveisiin on pystytty reagoimaan todella nopealla aikataululla.” – Henri Limnell, TYL Sulkavuori (päätoteuttaja), Sulkavuoren Keskuspuhdistamo.

Pateralta saat luotettavan kumppanin telineturvallisuuden arviointiin. Ota yhteyttä, niin autamme tehostamaan työmaasi turvallisuutta. Voit olla suoraan myös yhteydessä turvallisuusasiantuntijaamme Janneen soittamalla 040 554 5889 tai sähköpostitse janne.parantainen@patera.fi. Ennakoithan sinäkin?

Ota yhteyttä