Suomen telineturvallisuuden edelläkävijä

25 vuoden kokemuksella

Tunne vastuusi – tuomme turvaa

Patera on ensimmäinen yritys, jonka missio on

✔ lisätä työmaiden työturvallisuutta HSE- ja telineturvallisuusvalvonnalla™

✔ korjata telinealan ongelmat ymmärtämällä eri osapuolia ja puuttumalla juurisyihin

✔ kehittäen toimintatapoja turvallisemmiksi

✔ ottaen kaikki osapuolet huomioon

Autamme asiakkaitamme minimoimaan henkilökohtaisen vastuunsa ja vastaamaan työturvallisuuslain vaatimuksiin kehittämällämme työ- ja telineturvallisuutta lisäävällä palvelukonseptilla. Valvonta- ja koulutuspalveluidemme ansiosta asiakkaamme ovat mm. todenneet telinetyön laatutason nousseen ja negatiivisten turvallisuushavaintojen vähentyneen.

Muun muassa metsäyhtiöt ja muut teollisuuslaitokset ovat osoittaneet luottamustaan palveluitamme kohtaan ja todenneet niiden tuovan telinetöiden turvallisuuteen uudenlaista näkökulmaa ja edesauttavan jatkuvaa turvallisuuden parantamista.

Tunne vastuusi –
tuomme turvaa

Patera on ensimmäinen yritys, jonka missio on

✔ lisätä työmaiden työturvallisuutta HSE- ja telineturvallisuusvalvonnalla™

✔ korjata telinealan ongelmat ymmärtämällä eri osapuolia ja puuttumalla juurisyihin

✔ kehittäen toimintatapoja turvallisemmiksi

✔ ottaen kaikki osapuolet huomioon

Autamme asiakkaitamme minimoimaan henkilökohtaisen vastuunsa ja vastaamaan työturvallisuuslain vaatimuksiin kehittämällämme työ- ja telineturvallisuutta lisäävällä palvelukonseptilla. Valvonta- ja koulutuspalveluidemme ansiosta asiakkaamme ovat mm. todenneet telinetyön laatutason nousseen ja negatiivisten turvallisuushavaintojen vähentyneen.

Muun muassa metsäyhtiöt ja muut teollisuuslaitokset ovat osoittaneet luottamustaan palveluitamme kohtaan ja todenneet niiden tuovan telinetöiden turvallisuuteen uudenlaista näkökulmaa ja edesauttavan jatkuvaa turvallisuuden parantamista.

Asiakkaita, jotka luottavat palveluihimme

Ajankohtaista blogissamme