Asiantuntija artikkelit

Kasvava vaatimuslista asettaa haasteita rakennustelineitä käyttäville yrityksille – Metsä Fibre kehittää työturvallisuutta kokeneen kumppanin Patera Oy:n kanssa

Rakennustelineiden käytön lisääntymisen havaitsee jokainen katukuvassa. Telineitä tarvitaan myös siellä, missä teollisuuslaitokset laajentavat ja tekevät vuosihuoltojaan.

”Meillä on vuosittain nykyisten laitostemme huoltoseisokkeja ja niiden lisäksi uusien laitosten hankkeita kuten Rauman sahan rakentaminen. Kaikissa niissä tarvitsemme runsaasti telineitä”, Metsä Fibren turvallisuuspäällikkö Teemu Leppänen sanoo.

Leppänen vastaa Metsä Groupiin kuluvan Metsä Fibren kuuden sahan ja neljän sellutehtaan turvallisuudesta. Näistä tunnetuin on kolme vuotta sitten käynnistynyt Äänekosken massiivinen biotuotetehdas.

Metsä Fibrellä on tarkka telinetyön ohjeistus, jonka mukaan kumppanit toimivat. Ohjeet koskevat sekä telineiden fyysisiä ominaisuuksia että niillä tapahtuvaa työskentelyä.

Kokenut kumppani auttaa

Telinealan yleiset vaatimukset ovat kasvaneet jatkuvasti. Markkinat eivät ole pysyneet tässä kehityksessä täysin mukana. Kaikki tilaajat eivät tunne esimerkiksi vaatimusta, jonka mukaan telinetyön tilaajan pitää hyväksyä telineet ja olla näin vastuussa telineillä tapahtuvasta työstä ja telineiden ympäristöjen turvallisuudesta.

Laadukkaaseen telinetyön asiantuntijapalveluun kuuluu telinetoimittajan valintavaiheessa tarjokkaiden tarkka analyysi, telineitä rakentavan yrityksen työntekijöiden perehdyttäminen, työnjohtaminen sekä työtapojen, työturvallisuusasioiden tarkastaminen.

Kun toimintaympäristö muuttuu, tarvitaan telinetyöhön kumppaniksi Pateran kaltainen alalla jo 25 vuotta kokemusta kerryttänyt telinetyön asiantuntija. Valistuneet telinetyön tilaajat ovat oivaltaneet kumppanin tarpeen ja osaavat hankkia telinetyön valvonnan asiantuntijaorganisaatiolta rakennus- ja huoltotöidensä yhteydessä.

Metsä Fibren ja Pateran yhteistyö kattaa sellutehtaiden vuosihuoltoseisokkien telinetyön valvonnan.

Jatkuvaa kehittämistä ja koulutusta

Pateran asiantuntijoiden kanssa useamman vuoden jatkuneessa yhteistyössä Leppänen korostaa kahta asiaa.

”Haluamme varmistaa turvallisen työskentelyn telineillä ja parantaa jatkuvasti turvallisuuden tasoa. Toinen asia on henkilöstömme koulutus telinetyön turvallisuuteen. Esimerkiksi nyt, kun seisokit ovat tulossa, jokaisessa sellutehtaassa koulutetaan toimihenkilöitä telinetyön turvallisuuteen liittyen, Leppänen sanoo.

Seisokeissa tehdään usein kesken työn muutoksia telineisiin. Silloinkin pitää olla varmaa, että turvallisuusvaatimukset täyttyvät muutosten jälkeen sekä telineillä että telineiden lähiympäristössä.

Uutta näkemystä

Tärkeä osa Metsä Fibren ja Pateran yhteistyötä on telinetyön ajan paikalla oleva Pateran asiantuntija, joka on mukana varmistamassa telineturvallisuuden.

”Huomaamme jatkuvasti yhdessä asioita, joiden kehittämisen myötä turvallisuutemme paranee.”

Leppäsen mukaan yhteistyö Pateran kanssa on ollut hedelmällistä, koska Pateralla tiedostetaan turvallisuuden ensisijainen asema kaikessa Metsä Fibren tekemisessä.

”Patera tuo telinetöiden turvallisuuteen uudenlaista näkökulmaa. Kehittäminen kumpuaa selvästi Pateran kokemuksesta ja kyvystä nähdä, miten pieniä asioita parantamalla voidaan kehittää turvallisuutta. Kokonaisuutena yhteistyö Pateran kanssa on ollut hedelmällistä ja hyvin joustavaa meidän suuntaamme”, Leppänen summaa.

Artikkeli on julkaistu Kauppalehdessä 9/2020.