Asiantuntija artikkelit

Patera Oy on telineturvallisuuden asiantuntija

Patera Oy:n valvojat ja kouluttajat ovat tehneet telineturvallisuuden valvontaa ja antaneet alan koulutusta jo yli seitsemän vuotta.

– Pyrimme olemaan maan parhaita telineturvallisuuden asiantuntijoita. Valvojamme ovat hyvin koulutettuja ja erittäin kokeneita, henkilöstöön kuuluu jopa yli 25 vuotta telinetöissä teollisuudessa, rakennustyömailla ja isoissa projekteissa toimineita. Valvojia meillä on tällä hetkellä kolme, ja tarvittaessa neljäskin saadaan remmiin mukaan, kertoo telineturvallisuuskouluttaja Janne Parantainen.

Telineiden tilaaja vastaa turvallisuudesta

Työturvallisuuteen kiinnitetään nykyisin paljon huomiota teollisuudessa ja rakennustyömailla. Esimerkiksi tikapuilta käsin ei saa enää tehdä asennustöitä, vaan tarvitaan telineet. Toisaalta huimasti yleistynyt telineiden käyttö on johtanut onnettomuuksiin, kun telineturvallisuus ei olekaan ollut täysin kunnossa. Telineisiin yleensä luotetaan, vaikka ne eivät olisi tarkastettuja.

Telineasentajien kouluttaminen ja osaamisen valvonta ei Suomessa ole luvanvaraista tai sertifioitua, toisin kuin esimerkiksi Ruotsissa, jossa telineasentajalla on oltava suoritettuna telinetyön koulutus. Kun yhtälöön lisätään vielä tilaajan säädösperusteinen vastuu (valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009) telineillä tehtävän työn ja telineiden ympäristöjen turvallisuudesta, huomataan tilaajan aseman muodostuneen erittäin haastavaksi.

– Tilaajalla on valtava taakka. Telineiden asentajien edellytetään toki tekevän työnsä hyvin, mutta lopullinen vastuu aluehallintoviraston säädöstulkinnan mukaan on tilaajalla, koska pääasiallista määräysvaltaa työmaalla käyttävä taho on vastuussa myös telineiden käyttöturvallisuudesta ja sen säilymisestä koko käytön ajan. Tämä tulisi telineen tilaajien tiedostaa riskienhallinnassaan, Janne Parantainen korostaa.

– Oleellista on varmentaa toimijoiden osaaminen, kun telineitä tilataan seisokkia tai työmaata varten. Telineitä asentaa usein varsinaisen toimittajan alihankkija tai useat alihankkijat, jolloin kokonaisuuden hallinta ja ammattitaidon varmentaminen on erityisen hankalaa.

Tähän Patera Oy tarjoaa apuaan kouluttamalla tilaajan henkilökuntaa tarkastamaan telineitä, ennakoimaan ja havaitsemaan riskejä.

– Kun tilaajia ja työturvallisuudesta vastaavia henkilöitä on koulutettu siihen, miten telineet tulee olla valmistajan käyttöohjeen ja lainsäädännön mukaan rakennettuina, he pystyvät havaitsemaan virheet omin silmin.

Opastavalla otteella

Telinetyön laadukkaaseen asiantuntijapalveluun kuuluu telinetoimittajan valintavaiheessa tarjokkaiden analyysi, telineitä rakentavan yrityksen työntekijöiden perehdyttäminen, työnjohtaminen sekä työtapojen ja työturvallisuusasioiden valvominen ja tarkastaminen. Janne Parantaisen mukaan Patera Oy:n lähestymistapa perustuu opastukseen ja neuvontaan.

– Emme mene kyttäämään, vaan toimimme yhteistyössä tilaajan ja telineyrityksen kanssa kouluttaen henkilöstöä huomioimaan telineturvallisuuteen vaikuttavat asiat. Myös telinealan yritykset ovat oivaltaneet, että on eduksi, jos pystyy osoittamaan olevansa alan luotettava ja turvallinen kumppani.

Telinetoimittajalle Patera Oy:n HSE-valvoja voi hoitaa sisäisen valvonnan teline- ja eristystöissä ja kehittää samalla toimintatapoja niin laatutason kuin työturvallisuudenkin osalta. Jos telinetoimittajalla on yli 50 työntekijää työmaalla, käytetään huoltoseisokeissa usein menettelyä, jossa telinetoimittaja järjestää sisäisen HSE-valvonnan työskentelyyn, työturvallisuuteen ja niiden kehittämiseen.

Tarpeellisia palveluita

Patera Oy:n asiakkaita ovat mm. Suomen suurimmat metsäteollisuusyhtiöt.

– Teemme asiakkaillemme perehdytyksiä ja kehitämme telineosaamisen varmentamista. Esimerkiksi Metsä Fibre Oy:lle valvomme kaikki heidän vuosihuoltoseisokkinsa ja koulutamme heidän henkilöstöään telinepalveluiden osaaviksi tilaajiksi, Janne Parantainen sanoo.

– Asiakkaamme ovat vuosien kuluessa laajentaneet meiltä hankkimiaan palvelukokonaisuuksia, joten toimintamme koetaan tarpeelliseksi ja luotettavaksi.

Laajoihin huoltoseisokkeihin liittyvien valvontojen lisäksi Patera Oy tarjoaa telineturvallisuuden palveluita myös yksittäisten kohteiden, kuten lämmityskattiloiden, kunnossapitoon.

– Asiakas voi lähettää meille etukäteen kuvat lämmityskattilaan asennettavista telineistä. Kommentoimme ensin kuvien perusteella, voiko telineet rakentaa sellaisenaan vai tarvitsevatko ne muutoksia. Kun telineet ovat kattilassa asennettuina, käymme vielä paikan päällä tarkistamassa ne, ennen kuin niitä kukaan käyttää.

Telinetyö vaatii tietoa ja taitoa

Patera Oy:n koulutukset räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaisiksi. Kaikki koulutettavat saavat VNA 205/2009:n mukaiset tiedot vastuista ja periaatteista.

– Telineiden asentamista on Suomessa pidetty aputyönä, jota voi tehdä vähäisellä perehdytyksellä tai jopa kokonaan ilman perehdytystä. Onneksi tilanne on kohentunut, ja on huomattu, että kyseessä on erikoisosaamista vaativa ala, huomauttaa Janne Parantainen.

– Koulutamme uusia alalle tulevia henkilöitä ja päivitämme alalla jo toimineiden osaamista. Pidämme yhteyttä aluehallintovirastoon ja sosiaali- ja terveysministeriöön, joten meillä on käytössämme ajantasainen tieto.

– Asetusta 205/2009 ollaan parhaillaan uudistamassa, ja asiantuntijaorganisaationa olemme päässeet kommentoimaan uudistusta STM:lle ja AVI:lle, Parantainen mainitsee.

Palveluita kehitetään asiakaslähtöisesti

Janne Parantainen kertoo, että Patera Oy kehittää parhaillaan telineturvallisuuden koulutuksia entistä pidemmälle meneviksi.

– Jatkokoulutukset suunnataan henkilöille, joilla on jo vuosi tai pari kokemusta asioista. Tarjolla on myös putoamissuojauksen ja valjaiden varaan pudonneen pelastamisen koulutusta.

Yhdeksi käytännön HSE-ilmoituksia ja tapaturmia vähentäväksi ratkaisuksi Patera Oy on ideoinut ja patentoinut telineosien huomiosuojapussit. Harmaat telineosat ovat vaikeasti havaittavia, joten kolhuja ja raapaisuja sattuu usein, mutta huomiovärisillä suojapusseilla osat saadaan helposti ja edullisesti näkyviksi alueella liikkuville. Lisäksi pussi suojaa metalliosien viilloilta ja raapaisuilta. Telinetoimittaja voi tilata Patera Oy:ltä suojapusseja omalla logollaan varustettuna.

– Tämäkin ajatus sai alkunsa halustamme ratkaista asiakkaidemme ongelmia, Parantainen toteaa.

Artikkeli on julkaistu Teollisuusuutiset-lehdessä 1/2021.