Asiantuntija artikkelit

Kemin biotuotetehdasprojektissa luotetaan Pateraan telineturvallisuuden valvonnassa

Patera Oy on toiminut vuosia Metsä Fibren yhteistyökumppanina telineturvallisuuden valvonnassa. Yhteistyö alkoi Äänekosken biotuotetehdasprojektissa vuonna 2015 ja jatkuu nyt Kemin projektissa. Pateran telineturvallisuusvalvojat™ aloittivat työnsä Kemissä keväällä 2022 ja siitä lähtien valvontaa on suoritettu viikoittain.

TR-mittauksella havainnoidaan myös oikein tehtyjä asioita

Telineiden turvallisuustason mittaamiseen on kehitetty oma mittari, joka pohjautuu rakennustyömaan työturvallisuutta mittaavaan TR-mittariin. Mittarissa havainnoidaan myös oikein tehtyjä asioita. Oikein tehtyjen asioiden tavoitetaso on 95 % tehdyistä havainnoista. Turvallisuuskierroksilla telineturvallisuuden valvoja tarkkailee myös yleistä turvallisuutta sekä siisteyttä.

Telineiden valvonta on parantanut telineiden laatutasoa

Kemin biotuotetehdasprojektissa on tunnistettu korkealla työskentely yhdeksi projektin turvallisuuden painopisteeksi, joten projektissa panostetaan vahvasti myös telineiden turvallisuuteen. ”Projektissa käytetään paljon telineitä ja korkealla työskentelyssä käytetään turvallisuusohjeistusten mukaisesti teknisiä putoamissuojausratkaisuita”, kertoo turvallisuusasiantuntija Vilho Pietilä.

Telinevalvonta on myös auttanut telineiden tilaajia eli urakoitsijoita tunnistamaan telineturvallisuuden vaatimukset ja vaatimaan telineiltä oikeanlaista laatutasoa telineitä tilatessaan.

Pateralla vahva kokemus telineturvallisuudesta

”Kemissä telineturvallisuuden varmistamisessa päädyttiin hyödyntämään Pateraa, jolla on vahva kokemus telineturvallisuudesta ja korkealla työskentelystä. Lisäksi Patera on toiminut Metsä Fibren tehtaiden vuosihuoltoseisakeissa, joten turvallisuussäännöt ja telineohjeet ovat entuudestaan tuttuja”, kehuu Pietilä.

Pitkäjänteistä yhteistyötä telineturvallisuudessa

Patera on kehittänyt pitkäjänteisesti telineturvallisuutta yhteistyössä Metsä Groupin eri yksiköiden kanssa ja telineturvallisuuden koulutuksia on pidetty telineiden tilaajille sekä niiden turvallisuudesta vastaaville. Telineiden turvallisuus on paremmalla tasolla, koska puutteita on vähemmän. Kemin biotuotetehdastyömaalla telinemittauksen tavoitetason ollessa 95 %, vuoden 2022 osalta työmaan mittaustaso oli 96,9 %.

Mikäli tahdot jutella lisää voit olla suoraan yhteydessä turvallisuusasiantuntijaamme Janneen sähköpostilla
janne.parantainen@patera.fi tai soittamalla 040 554 5889