Asiantuntija artikkelit

Kari Helislahti on riskienhallinnan ykköspelaaja – ulkopuolisesta asiantuntijasta Pateran turvallisuusasiantuntijaksi

Vakuuttava tausta turvallisuuden ja riskienhallinnan parissa

Kari on toiminut turvallisuuden ja riskienhallinnan kehittämis- ja johtamistehtävissä mm. Finnairilla, Postissa, LähiTapiolassa ja Wärtsilässä. Hänen vastuualueisiinsa ovat kuuluneet turvallisuusjohtaminen, riskienhallinta, yritysturvallisuus, varautuminen sekä kriisijohtaminen ja -viestintä. 

Kari on ollut keskeisessä roolissa useissa kriisitilanteiden hallinnassa, esimerkiksi Finnairin liiketoimintaa kohdanneissa kriiseissä, kuten WTC terrori-isku, Irakin sota, SARS, lintuinfluenssa ja Aasian tsunami. Näissä tilanteissa hän on kehittänyt turvallisuusvaatimuksia ja osallistunut kriisijohtoryhmien toimintaan.

Kari Helislahti on koulutukseltaan logistiikkainsinööri, ja hän on suorittanut useita turvallisuusalan tutkintoja. Opintojensa ja päätyönsä ohessa Kari on toiminut kolmenkymmenen vuoden ajan teollisuuspalokunnissa pelastajana, paloesimiehenä, palomestarina ja palopäällikön esimiehenä, kouluttajana sekä sopimuspalokunnissa pelastajana.

Yhteinen kehittämishanke aloitti yhteistyön Pateran kanssa

Yhteinen kehittämishanke vuonna 2020 johti yhteistyöhön Pateran kanssa. Hauskana sattumana Pateran toimipiste sijaitsee Äänekosken tehtaiden entisellä paloasemalla, missä Kari vietti lapsuutensa, sillä hänen isänsä toimi tehtaiden operatiivisena palopäällikkönä.“Huomasimme, että meillä olisi paljon annettavaa toisillemme. Siitä käynnistyi yhteistyömme. Olin mukana auttamassa Pateraa saamaan laatusertifikaatin. Sen jälkeen aloimme yhdessä tuottamaan turvallisuuskoulutuksia ja auttamaan asiakasyrityksiä heidän riskienhallinnan ja turvallisuuden kehittämisessä,” kertoo Kari yhteistyön alkuajoista.

Vahvuutta Pateran turvallisuuspalveluihin – turvallisuusjohtaminen uudelle tasolle

Kari tuo Pateralle vahvaa osaamista riskienhallinnan, turvallisuusjohtamisen ja kriisijohtamisen saralla. Hän on tottunut toimimaan johtajien ja johtoryhmien kanssa eri toimialoilla.“Projektijohtaminen ja erityisesti riskienhallinta-, turvallisuus- ja kriisijohtaminen ovat tulleet sangen tutuksi reilun kolmenkymmenen vuoden aikana. Vastuulleni on kuulunut kokonaisvaltaisen riskienhallinnan lisäksi kokonaisvaltaisen yritysturvallisuuden eri osa-alueet. Tuonkin Pateralle osaamista riskienhallinnan, turvallisuusjohtamisen ja sellaisten turvallisuuden osa-alueiden osalta, jotka eivät ole kuuluneet aiemmin Pateran tuotevalikoimaan,” Kari kertoo. Karin mielestä parasta työssä on monipuolinen ja mielenkiintoinen asiakaskunta. Hän nauttii asiakkaiden tukemisesta laajan osaamisensa ja kokemuksensa kautta. Pateran yrittäjähenkinen, asiakaskeskeinen ja laadukas toimintatapa sopii erinomaisesti hänen omiin arvoihinsa.

Apuna kun yritykset haluavat parantaa turvallisuustasoaan

Asiakkaiden tyypillisiin turvallisuushaasteisiin kuuluu epätietoisuus turvallisuustason tilasta. Kari avustaa heitä turvallisuustason arvioinnissa ja kehittämissuunnitelmien laatimisessa. Hän auttaa myös asiakkaita jatkuvassa turvallisuuden kehittämisessä tarjoamalla kattavasti erilaisia turvallisuuskoulutuksia ja räätälöityjä ratkaisuja erityishaasteisiin.“Asiakkaidemme haasteena on epätietoisuus siitä, millä tasolla heidän turvallisuutensa on. Asiakkaamme haluavat varmistaa, että heidän turvallisuutensa on hyvällä, jopa korkealla tasolla. Avustamme heidän turvallisuustason nykytilan arvioinnissa ja sen pohjalta yhdessä kehittämissuunnitelmien laatimisessa. Nykytilan arvioinnissa käytetään vertailukohtana muun muassa lainsäädäntöä, turvallisuusstandardeja sekä hyväksi koettuja käytäntöjä.Joissakin pienemmissä organisaatioissa ei välttämättä ole mahdollista palkata päätoimista turvallisuus- tai riskienhallintahenkilöstöä. Toisaalta kasvun tai asiakasvaatimusten muuttumisen myötä on voinut tulla paine nimittää päätoiminen turvallisuuspäällikkö. Autamme näissä tilanteissa turvallisuusvastuuhenkilöitä ja turvallisuuspäällikön tehtävissä aloittelevia henkilöitä myös mentoroinnin ja valmennuksen keinoin.Luonnollisesti asiakaskunnassamme on tarve jatkuvaan turvallisuuden kehittämiseen ja siksi tarjoamme kattavasti erilaisia turvallisuuskoulutuksia. Aina silloin tällöin asiakkaillamme on johonkin turvallisuuden osa-alueeseen liittyviä erityishaasteita. Tällöin suunnittelemme ja toteutamme yhdessä asiakkaan kanssa heille räätälöidyn turvallisuuskoulutuksen,” kuvailee Kari.


Toivotamme Karin lämpimästi tervetulleeksi Pateran tiimiin!

Tutustu yritysturvallisuus- ja riskienhallintakoulutuksiin täältä!