Vuosihuolto-seisokkivalvonta

Palvelut

Turvallisuusvalvonta

Koulutukset

Muut työturvallisuuspalvelut

Turvatuotteet

Vuosihuoltoseisokkivalvonta - Välty kalliilta jälkikorjauksilta

Teollisuuden vuosihuoltoseisokit ovat kriittisiä tuotannon ja laitteiston ylläpidon kannalta, mutta ne tuovat mukanaan myös merkittäviä turvallisuusriskejä. Asiantunteva vuosihuoltoseisokkivalvonta on avainasemassa riskien minimoimisessa ja turvallisen työskentelyn varmistamisessa. 

Paterat turvallisuuspalvelut teollisuudelle:

Kun turvallisuus on tärkeää - me olemme kumppanisi.

Miksi valita vuosihuoltoseisokkivalvonta Pateralta?

Tarjoamme asiantuntevan valvonnan, joka kattaa paitsi telineet, myös muut turvallisuusnäkökohdat. Turvallisuusasiantuntijamme eivät ainoastaan valvo lainmukaisuutta, vaan tarjoavat myös konsultointia ja kehitysideoita niin telinetoimittajille, telineen tilaajille kuin koko HSE-organisaatiolle.

Ennakoiva lähestymistapa säästää kustannuksia

Keskitymme turvallisuuteen jo suunnitteluvaiheessa, jotta vältyt kalliilta jälkikorjauksilta. Asiantuntijamme varmistavat, että telineet ovat alusta asti oikein rakennettu ja täyttävät kaikki turvallisuusvaatimukset – jo ennen seisokin alkua. Näin minimoimme riskit ja optimoimme kustannustehokkuuden.

Tehokas ja vastuullinen valvonta vuosihuoltoseisokin aikana

Valvontamme vapauttaa resursseja, lisää kokonaisturvallisuutta ja yrityksesi 

 vastuullisuutta. Ammattitaitoiset turvallisuusasiantuntijamme ovat sitoutuneet varmistamaan, että vuosihuoltoseisokin kaikki työvaiheet suoritetaan turvallisesti ja säädösten mukaisesti. 

Tarjoamme täyden palvelun paketin, joka kattaa kouluttamisen, valvonnan, konsultoinnin ja ratkaisukeskeisen lähestymistavan ongelmatilanteisiin.

Palvelumme teollisuuteen:

Telineturvallisuusvalvonta

Telineturvallisuusvalvonta pitää huolen telineiden sujuvasta käytöstä koko telineen elinkaaren ajan. Varmistamme telineiden turvallisen suunnittelun, rakentamisen, käyttämisen ja purkamisen yhdessä tilaajan ja telinetoimittajan kanssa. Lisäksi riippumattomana osapuolena vastaamme asiantuntevasta telineiden käyttöönotosta tilaajan puolesta. Koulutamme myös tilaajan vastuisiin ja velvollisuuksiin ja varmennamme telineasentajien pätevyyden.

HSE-valvonta

HSE-valvontamme takaa työmaiden turvallisuuden kattavasti. HSE-valvoja puuttuu havaittuihin turvallisuuspuutteisiin, laatii tarvittavat turvallisuuteen liittyvät asiakirjat ja suorittaa paikan päällä tarvittavat turvallisuusmittaukset. Valvojat suorittavat tarvittaessa myös muita turvallisuuteen tähtääviä tehtäviä yhteistyössä tilaajan kanssa. Tarvittaessa HSE-valvojamme voi valvoa ja kehittää myös telineturvallisuutta.

Telinekoordinointi

Telinekoordinointipalvelumme varmistaa telinetöiden turvallisuuden ja sujuvuuden. Telineasiantuntijamme organisoi telinetyöt aina tilauksesta purkulupaan asti, jolloin oman henkilöstön resurssit vapautuvat huolto- ja korjaustöiden valvontaan. Ennakkosuunnittelulla varmistetaan työtehtävien tehokas ja turvallinen suorittaminen alusta loppuun.

Luotettava kumppani teollisuuden turvallisuusratkaisuihin

Olemme kokenut ja asiantunteva kumppani teollisuuden turvallisuusratkaisuihin. Asiakkaamme arvostavat laaja-alaista turvallisuusasiantuntemustamme, joustavuuttamme ja omistautumistamme jatkuvaan turvallisuuden parantamiseen.

“Olen käyttänyt telinetarkastajaa isoissa rakennusprojekteissa sekä teollisuuden seisokeissa. Kokemukset tästä ovat erittäin positiivisia. Ammattitaitoinen tarkastaja yhteistyössä telinetoimittajan kanssa varmistaa, että telineet ovat rakennettu oman standardimme mukaan ja ovat turvallisia käyttää. Lisäksi tämä vapauttaa resursseja muuhun turvallisuuden varmistamiseen työmailla.” 

Ilkka Karvonen, turvallisuuspäällikkö, Metsä Board Oyj

Ota yhteyttä jo tänään ja liity tyytyväisten asiakkaidemme joukkoon. Yhdessä varmistamme turvallisen ja tehokkaan vuosihuoltoseisokin alusta loppuun. Voit lähettää lomakkeen tai olla suoraan yhteydessä turvallisuusasiantuntijaamme Janneen soittamalla 040 554 5889 tai sähköpostitse janne.parantainen@patera.fiOta yhteyttä