patera-logo

Palvelut

Tehokas ja toimiva perehdytys

20 minuutin online-verkkoperehdytyksen avulla varmistat, että alueellasi toimii vain lainsäädännön vaatimukset tietäviä, osaavia asentajia.

Päätoteuttajan, alueella pääasiallista määräysvaltaa käyttävän tahon, on työturvallisuuslain 738/2002 8§ mukaan varmistettava, että työmaallaan toimivat telineasentajat ovat päteviä ja työhönsä perehdytettyjä. Mikäli pääkäyttäjä ei huolehtimisvelvoitettaan suorita, on hän onnettomuuden sattuessa lain mukaan syyllinen työturvallisuusrikkomukseen. Pateran verkkoperehdytyksellä huolehdit, että sinulla on päätoteuttajana todistus henkilön osaamisen varmentamisesta kirjallisena. Perehdytys lisää työmaasi työturvallisuutta sekä vähentää tapaturmien riskiä.

Verkkoperehdytyksessä käydään läpi putoamissuojainten vaatimukset, alkuvalmistelut ennen telinetyötä, aluerajaus, turvallinen työskentely, vaatimuksien mukainen telinerakenne, telineiden käyttöönottaminen ja tarkastaminen, ulkopuolisten henkilöiden ja hätätilanteiden huomioiminen sekä toiminta erikoistilanteissa. Perehdytyksen lopussa on koeosio, joka on läpäistävä. Perehdytyksessä on käytetty vain ajantasaista, tarkastettua tietoa telineiden vaatimuksista ja turvallisuudesta. Verkkoperehdytys on mahdollista suorittaa kahdeksalla eri kielellä.

01

Verkkoperehdytyksellä huolehdit ja varmennat telineasentajien osaamisen telineiden vaatimuksista ja työturvallisuudesta työturvallisuuslain vaatimusten mukaisesti

02

Verkkoperehdytykseen sisältyvän, erikseen läpäistävän loppukokeen avulla varmennat helposti, että työmaallasi toimii vain päteviä, Suomen lainsäädännön ja valmistajan käyttöohjeiden mukaan toimivia telineasentajia

03

Osaamisen lisääntyessä tapaturmien mahdollisuus vähenee, mutta onnettomuuden sattuessa sinulla on lain vaatima todistus osaamisen varmentamisesta.

Ota yhteyttä