Palvelut

Turvallisuusvalvonta

Koulutukset

Muut työturvallisuuspalvelut

Turvatuotteet

Yleinen työmaan turvallisuusvalvonta

Pateran turvallisuusvalvonnalla huolehdit tilaajana työympäristön, työvälineiden sekä työtapojen yleisestä turvallisuudesta, ja varmistat näin laadukkaan toiminnan työmaallasi.

HSE-valvojamme osallistuu sekä suunnitteluvaiheen että työmaan palavereihin ja puuttuu työmaavalvonnassa epäkohtiin, vaaratilanteisiin, turvattomaan toimintaan sekä keskeyttää vaaralliset työtavat.

Kokonaisvaltaisen työmaan turvallisuusvalvonnan lisäksi ammattitaitoiset ja koulutetut HSE-valvojamme hoitavat myös suurseisokin valmistelevat työt kuten urakoitsijoiden turvallisuussuunnitelmien ja riskienarviointien läpikäynnit sekä mahdolliset muut yhdessä tilaajan kanssa erikseen sovitut tehtävät. Pateralta saat HSE-valvojan, joka kykenee tarvittaessa myös valvomaan ja kehittämään telineturvallisuutta.

Dokumentit ja työmaan turvallisuusmittaukset

Pateralta saatava HSE-valvonta käsittää myös lakisääteisten asiakirjojen ajantasaisuuden varmistamisen sekä rakentamissuunnitelmiin ja valmisteluun liittyvien turvallisuusdokumenttien laadinnan.

Pateralta saat HSE-koulutetun henkilön laissa määritellyille viikoittaisille kunnossapitokierroksille (esim. TR-mittaus).

Ota yhteyttä