Palvelut

Yritysturvallisuus- ja riskienhallintakoulutukset

Turvallisuusvalvonta

Koulutukset

Muut työturvallisuuspalvelut

Turvatuotteet

Paranna työmaasi turvallisuutta - Pateran HSE-valvonta

Pateran HSE-valvonta takaa työmaan turvallisuuden ja sujuvan toiminnan. 

Teollisuuden ja rakennusalan työntekijät kohtaavat monenlaisia vaaratekijöitä, kuten raskaita koneita, vaarallisia kemikaaleja ja korkeita työskentelypaikkoja. HSE-valvonta auttaa tunnistamaan vaaran paikat ja kehittämään käytäntöjä, joilla tapaturmien riskiä voidaan minimoida. Tämä sisältää esimerkiksi turvallisuuskoulutukset, asianmukaisten suojavarusteiden käytön ja säännölliset turvallisuustarkastukset. Valvonta auttaa myös noudattamaan lainsäädäntöä ja standardeja. 

Pateran HSE-valvonta kattaa myös suurseisokkien valmistelutyöt, kuten urakoitsijoiden turvallisuussuunnitelmien ja riskienarviointien läpikäynnit sekä muut yhdessä tilaajan kanssa sovitut tehtävät. Kokonaisvaltainen lähestymistapa varmistaa, että työmaan turvallisuus on hallinnassa kaikissa projektin eri vaiheissa.

Miksi Pateran HSE-valvonta?

  • Riskien tunnistaminen ja hallinta: HSE-valvojamme auttaa tunnistamaan ja arvioimaan potentiaaliset riskit ajoissa, mikä mahdollistaa niiden tehokkaan hallinnan ja ehkäisyn.
  • Tehokas työkohteiden turvallisuusvalvonta: HSE-valvojamme osallistuvat suunnitteluvaiheen ja työmaan palavereihin, puuttuvat epäkohtiin ja vaaratilanteisiin sekä keskeyttävät turvattomat työtavat.
  • Työtapaturmien vähentyminen: Aktiivinen valvonta, ennakoiva lähestymistapa ja vaarallisiin työtapoihin puuttuminen vähentävät merkittävästi työtapaturmien määrää työmaalla.
  • Yhdistetty HSE- ja telineturvallisuusvalvonta: HSE- ja telineturvallisuuden yhdistelmäosaaminen takaa, että HSE-valvojamme kykenevät valvomaan ja kehittämään myös telineturvallisuutta, mikä lisää työmaan turvallisuustasoa entisestään.
  • Monipuolinen turvallisuusosaaminen: HSE-valvojillamme on erityistä vaaraa aiheuttavien töiden turvallisuusosaamista mm. teline- ja nostotöiden valvontaan, ATEX- ja sähkötiloissa työskentelyyn sekä putoamisvaarallisella alueella ja suljetuissa paikoissa työskentelyyn. Samalla tuomme käyttöönne vahvan osaamisemme vaara- ja vahinkotilanteiden varalle.
  • Ajantasaiset dokumentit ja mittaukset: Patera varmistaa lakisääteisten asiakirjojen ajantasaisuuden ja hoitaa turvallisuusdokumenttien laadinnan sekä viikoittaiset kunnossapitokierrokset (esim. TR-mittaus).

“Saimme palvelun avulla täytettyä HSE-Officerin tehtävän. Palvelu on ollut hyvin toteutettua ja odotusten mukainen. Erittäin asiantuntevat työntekijät. Toimintamallit sopivat hyvin työmaalle ja työssä on myös tarvittavaa pelisilmää.”

Varmista työmaasi turvallisuus ja riskienhallinta Pateran ammattitaitoisella HSE-valvonnalla. Ota yhteyttä ja kuule lisää, kuinka voimme auttaa sinua saavuttamaan turvallisemman ja tehokkaamman työympäristön.

Voit lähettää lomakkeen (sivun alareuna) tai olla suoraan yhteydessä turvallisuusasiantuntijaamme Janneen soittamalla 040 554 5889 tai sähköpostitse janne.parantainen@patera.fi.

Ota yhteyttä