Asiantuntija artikkelit

Telineosien sekoittaminen – OSA 2

Edellinen blogi sekoitusluvasta aiheutti keskustelua ja kyseenalaistamista, ja hyvä niin, jotta asiasta aletaan keskustelemaan. Puretaanpa lupaa hieman enemmän.

Sekoitusluvan sisältö

Lähes poikkeuksetta sekoituslupaa luetaan niin, että löydettäessä luvasta jonkun toisen valmistajan hyväksyntäkoodi, tarkoittaisi se sitä, että kaikki osat ovat sekoitettavissa. Asia ei ole näin. Sekoituslupaluettelossa on jokaisesta tuotesarjasta osat, jotka ovat sekoituskelpoisia, hyväksyttyjä. Muita kuin listassa olevia osia ei siis saa sekoittaa toiseen järjestelmään. Lisäksi on oltava Sekoitusluvan liite, jossa kukin osa on kuvana mittoineen, ja josta asentajat voidaan kentällä perehdyttää sekä tarkistaa, onko osa sallittu sekoitettavaksi. Sekoitusluvassa on lupa vain kymmenille osille, joita saa sekoittaa. Sekoitusluvan ulkopuolelle jää näin tuhansia osia.

Paikallinen lainsäädäntö

Telinevalmistajat viittaavat asennus-/käyttöohjeissaan noudattamaan aina paikallista lainsäädäntöä. Otetaan esimerkkinä sekoituslupa, jossa ei sallita sekoittaa kuin luvassa olevia osia muihin osiin. Halutessani käyttää toisen valmistajan, sekoituslupaan kuulumatonta osaa telineessä, on toimittava seuraavasti. Vna 205/2009  52 § velvoittaa noudattamaan käyttöohjetta, ja edelleen kohta 8. ”ohjeet käytön rajoituksista” – koska osaa ei ole luvassa, käyttöä on rajoitettu. 53 §:n mukaan, ”jos työteline poikkeaa käyttöohjeesta, elementtitelineestä on tehtävä rakennesuunnitelma”. Yksikin sekoitusluvan ulkopuolinen osa aiheuttaa siis sen, että telineestä on tehtävä rakennesuunnitelma.

Suomessa tulee olla suomenkieliset käyttö-/asennusohjeet

Suomessa tulee olla ohjeet aina suomeksi ja ruotsiksi, TUKES:in ja AVI:n ohjeiden mukaisesti asentajien ei tarvitse osata muuta kieltä kyetäkseen asentamaan turvallisesti. Löytyy tapaus, jossa telineasentajille oli tuotu vain ruotsinkieliset asennusohjeet – kukaan asentajista ei osannut ruotsia – tapahtui onnettomuus ja kun asiaa tutkittiin, toimitusjohtaja ja työnjohtaja tuomittiin työturvallisuusrikoksesta, koska he eivät olleet toimittaneet suomenkielisiä käyttöohjeita asentajille ja olivat laiminlyöneet työmaakohtaisen vaarojen selvittämisen ja arvioinnin.

Miten asentajille on perehdytetty sekoituslupasäännökset?

Voin itse vastata, lähes 100 %:lla varmuudella, ettei mitenkään. Käyttö- ja asennusohjeet sekä sekoituslupa tulee perehdyttää jokaisen omalla kielellä (natiivi ymmärrys asiasta). Lisäksi kaikki dokumentit on oltava asentajilla käytettävissä työmaalla. Ja vaikka asentajat olisikin perehdytetty, melkoinen muistaminen on asiassa, minkä lisäksi haaste tunnistaa kenen valmistajan osia on kyseessä – päällepäin kun ovat samannäköisiä, mutteivat samanlaisia. Kaikki eivät edes tiedä, mikä on sekoituslupa. Ja olisihan täysin väärin, mikäli vastuu asiasta olisi heillä. Asentajilla tulee olla tarjolla vain osia, jotka voi luvan mukaan turvallisesti sekoittaa, ja tietenkin mieluummin yhden valmistajan osia.

”Otamme vastuun sekoittamisesta”

Telinetoimittajien puolelta on esitetty, että he ottavat vastuun sekoittamisesta. Näin yksinkertaista se ei ole. Työmaalla pääasiallista määräysvaltaa käyttävä taho vastaa lopulta asiasta. Jos jotain tapahtuu, se ei ole tilaajalle huojentava asianhaara, että molemmat saavat sanktion asiasta, kun telinetoimittaja tehnyt käyttöohjeen vastaisesti ja tilaaja jättänyt asian varmistamatta ja luottanut sanaan. Ja mitäpä jos asiaan liittyy henkilövahinko?!

Koska tilaaja vastaa ja maksaa, on toivottavaa, että asiassa päästään eteenpäin hyvässä hengessä.

Kirjoittaja:

Janne Parantainen
Telineturvallisuusasiantuntija
040 5545 889
janne.parantainen@patera.fi