Asiantuntija artikkelit

Oikeilla toimintamalleilla minimoit riskiäsi joutua tuomituksi työturvallisuusrikokseen

Telineiden rakentamisen, muuttamisen, käyttämisen ja purkamisen aikana on toteutettava valmistajan asennusohjeiden sekä lainsäädännön vaatimukset turvallisuuden varmentamiseksi. Telineyrityksen ja päätoteuttajan kuuluu varmistaa, että kyseiset turvallisuustoimenpiteet suoritetaan. Päätoteuttajalle jää vastuu valvoa ja varmistaa vaadittujen toimenpiteiden toteutuminen.

Perehdyttäminen telinetyöhön

Laki velvoittaa mm. toteuttamaan telineiden vaarojen arvioinnin ja putoamissuojaussuunnitelman sekä noudattamaan telineiden rakentamisesta ja tarkastamisesta annettuja ohjeita. Telineasentajien tulee olla perehdytetyt telinetyöhön ja sen riskeihin, minkä lisäksi telinetyötä johtavalla henkilöllä tulee olla tiedossa käytettävän telinekaluston asennusohjeiden vaatimukset. Kuinka usein tämä on käytännössä varmennettu?

Vuodelta 2018 löytyy oikeustapaus, jossa telineen rakentamista johtaneelle henkilölle ei ollut annettu määräysten edellyttämää erityisopastusta. Työnantaja oli toimittanut telineiden ruotsinkieliset käyttöohjeet, mutta telineasentajat ja työnjohtaja eivät osanneet ruotsia. Lisäksi työnantaja oli laiminlyönyt työmaakohtaisen vaarojen selvittämisen ja arvioinnin. Rakennusalan työnjohtaja tuomittiin työturvallisuusrikokseen.

Toimintamallit kuntoon

Rakennustelineen rakentamisen, muuttamisen ja purkamisen aikana on keskeneräiselle telineelle pääsy estettävä käytön kieltävin varoitusmerkein ja asianmukaisin estein. Eli pelkkä telinekortin STOP-merkki ei ole lain vaatimuksen mukainen. Kulku telineelle on estettävä mekaanisesti esimerkiksi telineosin. Eräs telinealalla pitkään ollut henkilö kertoi heidän toteuttavan tämän poistamalla aina nousutien telineestä eli alimmat portaat tai tikkaat irrotetaan telineestä. Keskeneräiselle telineelle on estettävä nouseminen aina, kun työpisteellä ei ole telineasentajia, myös kahvitaukojen ajaksi.

Rakennettaessa telineitä ulkona on varmistettava maaperän kantavuus, maaperätutkimus on tehtävä tarvittaessa. Asfalttikin voi pettää/vajota. Olen ollut itse mukana tapauksessa, jossa säiliötelineen säätöjalat oli asennettu asfaltille, eikä säätöjalkojen alle ollut asennettu kantopinta-alaa lisääviä aluspuita. Telineen säätöjalat olivat alkaneet painumaan asfaltin läpi helteessä. Telinettä nostettiin tunkeilla, onni oli, että teline oli seinän ja säiliön välissä. Vaaran poistaminen ja aluerajausten toteutuminen on myös telineen tilaajan/päätoteuttajan vastuualueeseen kuuluva asia.

Telinekortti kertoo telineen käyttökelpoisuuden

Telinekortti on telineen ”rekisterikilpi”. Se ilmoittaa, millainen teline on mitoiltaan ja kuormitettavuudeltaan, onko se tarkastettu, voiko sitä käyttää…jne. Telinekortin ”STOP”- ja ”käyttökunnossa/tarkastettu” -puolien näkyminen telineen käyttäjille tulee toteutua aina oikein. Kortin eri puolien näkyminen tilanteen mukaan aina oikein varmistaa tilaajan hoitaneen vastuunsa telineen käyttöturvallisuudesta. Telinekortin käyttämisessäkin tulee noudattaa valmistajan asennusohjeita sekä suomen lainsäädäntöä. Mikäli telinekorttiin kirjattavaa viikkotarkastusta (7 päivän välein) ei ole suoritettu, on teline automaattisesti käyttökiellossa.

Jälleen huomioitavaa: päätoteuttajan vastuu on varmistaa käyttöönotto- ja määräaikaistarkastusten suorittaminen. Telineelle nousevan henkilön tulisi tietenkin tarkastaa telinekortti, mutta jos käyttöönotto- tai viikkotarkastusta ei ole suoritettu, on käyttöturvallisuusvastuu telineen tilaajalla/päätoteuttajalla. Tällaisistakin tapauksista on toteutuneita oikeuden päätöksiä työturvallisuusrikoksesta, kun telineelle pääsi, mutta käyttöönottotarkastusta ei ollut suoritettu.

Kouluttamalla oikeat toimintamallit ja tilaajien vastuut selville

Tässä muutamia päätoteuttajan vastuualueeseen kuuluvia lain vaatimuksia. Kouluttamalla telineturvallisuudesta vastaavat henkilöt ja telineiden tilaajansa, päätoteuttaja varmistaa työntekijöidensä tietävän valmistajan käyttöohjeiden sekä lain vaatimukset telineturvallisuudesta. Koulutus saa heidät näin vaatimaan telinetoimittajansa toimimaan turvallisemmin ja lain vaatimusten mukaisesti – ja työturvallisuus lisääntyy. Kouluta henkilökuntasi ajoissa, näin jälleen ennakointi voittaa reagoinnin.

Kirjoittaja:

Janne Parantainen
Telineturvallisuuskouluttaja
044 236 2030
janne.parantainen@patera.fi